Divali Pahat – Sangeet Maifil

When: Fri Nov 5, 2010 6:30am to 9:30am 

Where: Ramkrishna More Natyagruha, Chinchwad Gaon, Pimpri Chinchwad, Maharashtra, India


A Divali Pahaat (Divali Morning) concert by Pt. Satyasheel Deshpande. Open to all.